Project Description

پانسیون گربه هتل میو این فضا را برای نگهداری گربه های کوچک و یا با ناتوانی جسمی ایجاد کرده. این باکس مخصوص گربه هایی هست که به هر دلیلی محدودیت حرکتی دارند. معمولا بعد از عقیم سازی یا برای درمان شکستگی گربه می بایست که تحرک نداشته باشد. این فضا که ۱متر و بیست سانتی متر طول و ۶۰ سانت ارتفاع دارد دارای فضای مجزا برای خاک دارد. نگهداری گربه های کوچک و همچنین گربه هایی که ناتوانی جسمی دارند بسیار حساس و مهم هست. پانسیون گربه هتل میو با رعایت تمامی استاندارد ها برای نگهداری بچه گربه این امکان را فراهم کرده تا بتوانید بچه گربه های خود را در این باکس ها نگهداری کنید. درب این اتاقک ها شیشه ای می باشد و جای خاک گربه به صورت جداگانه در فضای دیگری قرار دارد. روزانه این فضا ها در پانسیون هتل میو نظافت می شود و بعد از اینکه گربه غذای خود را میل کرد خاک گربه نیز تعویض می شود تا از ابتلای گربه به امراض مختلف به صورت جدی محافظت شود. شیشه های درب این باکس دارای روزنه های هوا می باشد تا هوای داخل باکس با هوای محیط فضای اشتراکی یکسان باشد.