Project Description

کابین خانواده یکی از بهترین فضاهای نگهداری گربه در هتل میو می باشد. این کابین علاوه بر فضای بزرگ و دارای ارتفاع برای گربه ها از نور مستقیم خورشید برای گربه ها بهره می برد. نور خورشید همواره یکی از مهمترین عناصر طبیعی مفید برای گربه ها می باشد که باعث تقویت سیستم دفاعی گربه ها می شود. علاوه بر پله های مختلف برای بازی و اسکرچر برای ناخن کشیدن گربه ها این کابین ها دارای فضای محصور برای آرامش گربه ها نیز می باشد و از هر لحاظ برای نگهداری گربه ها مناسب هست. کابین خانواده گربه هتل میو مناسب برای یک گربه الی ۴ گربه می باشد. یک خانواده از گربه ها که همواره با هم زندگی میکنند در این کابین احساس آرامش می کنند و اوقات خوشی را در پانسیون گربه هتل میو سپری خواهند کرد.

کابین خانواده پانسیون گربه هتل میو هر روز دو بار نظافت می شود تا خاک گربه ها همیشه تمیز باشد. این کابین برای نکهداری مادر و بچه ها گربه ها هم مناسب هست که البته برای نگهداری مادر گربه و بچه گربه ها پرتکل های بهداشتی خاص تری نیر رعایت میشود.