کل هزینه اقامت به طور کامل هنگام رزرو به صورت کارت به کارت دریافت می‌شود.