تمامي نژادها پذيرش مي‌شن٬ از حداقل سن ٢ ماهگي تا ١٢ سالگي، فقط مي‌بايست حتما داراي شناسنامه سلامت کامل باشن و تمامي مراحل واكسيناسيون و انگل تراپي انجام شده باشه. ضمنا حد اقل سه ماه سابقه ی قارچ و درمان مریضی مسری نداشته باشه.