هتل میو با ارايه بهترین خدمات پانسیونی و با رعایت تمامی استاندارد های جهانی در نگهداری گربه سعی دارد که بهترین خدمات را به گربه ی شما و شما ارائه کند. شست و شو و حمام  گربه و اصلاح ناخن و اصلاح موی گربه از مهم ترین خدمات پانسیون گربه هتل میو می باشد.